Om 217 dagar firar Falköpings AIK 100-års jubileum. Följande utdrag från protokoll fört vid konstituerande sammanträde för bildande av en idrottsförening förslagsvis benämnd “Falköpings Gymnastik och Idrottssällskap” den 16 maj 1919.

Föreningens första styrelse hade följande sammansättning: ordf. Carl Westberg,  v. ordf. Hjalmar Berggren, sekr. Knut Karlsson/Teglöf  och Bengt Bengtsson kassör.
Redan efter tre dagar så skickades en skrivelse till stadsfullmäktige med hemställan om att Hästbacken skulle upplåtas för fotbollsspel. Det fanns dock vissa förbehåll, bl a att den inte fick användas för idrott under marknadsdaggar, eller vid tillfällen då den användes för häst- och nötkreaturspremieringar!

Fortsättning följer…