1919: Vid det konstituerande mötet så enades man om att föreningen skulle benämnas Falköpings Gymnastik och Idrottssällskap och vars ändamål vara, att i Falköping söka intressera ungdomen för utövande av idrott.

1920: Medlemstalet var det första året 65 st, men minskade till 43 st året därpå (1920) då en grupp bröt sig ur och bildade Falköpings Bollklubb som sedermera blev IFK Falköping.

Från och med detta år är gymnastiken något av en paradgren. Fullt hus räknades in vid uppvisningar i samrealskolan, och en dansk trupp röner stor succé.

1921: Friidrotten skjuter fart, en propagandastafett anordnas genom stadens gator. Föreningen deltager i DM för första gången.
Man anordnar en friluftsbasar i gamla Folkets park på Mösseberg, nettot blir hela 2 400:- kronor.

Fortsättning följer…